Artikel

Sådan set er der tale om frihed

’Sådan set er byen’ er inspireret af og konstrueret omkring digtet ’Det’ af Inger Christensen

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

’Sådan set er byen’ er inspireret af og konstrueret omkring digtet
 
’Det’ af Inger Christensen
copyright 1996 Inger Christensen, v forlaget Gyldendal
 
Nedenfor er et uddrag med de sidste to strofer som indgår i filmen af digtet ‘Det’:

 
Sådan set er byen en cirkel. De midlertidigt bevægelige indbyggere
sætter sig selv og hinanden i bevægelse og sætter derved cirklen i
bevægelse. Indimellem, mens cirklen holder fiktionen i gang, bevæ-
ger de midlertidige indbyggere sig langsomt, står stille i parker,
på pladser og torve, eller sidder på bænke, i restauranter og bio-
grafer som om der var tale om frihed. Altså er der tale om frihed.

Sådan set er der tale om frihed. Om at glemme og blive glemt. Dæk-
ke den tilfældige død med det tilfældige liv. Lægge labyrinter til
rette der skjuler det sted, de steder hvor byen i forbifarten tøm-
mer sig for det den har fortæret: den bøjede tilbøjelighed, den u-
bevægelige bevægelse og den illusionsløse illusion. Passende mæng-
der af tilfældigt liv der giver den tilfældige død en logisk form.