Artikel

CINARK manifestet

Med manifestet afskriver CINARK den herskende konformitet og afsøger den radikale tektonik, der ligger i Cirkulær Arkitektur

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

København 2019

’Nødvendighedens politik’ der kan opstå som led i de aktuelle klima-, miljø- og ressourceudfordringer, må ikke blive en spændetrøje, der begrænser udsynet og mindsker forståelsen for særlige materialer, æstetikker og teknologier. Arkitekturen må fortsat være nysgerrig på sin fremtid, men også på sin fortid – for ikke alle løsninger ligger i det nye ukendte. Arkitekter må forblive kritisk optaget af tidens betingelser og muligheder.

Arkitekter har et medansvar for at skabe økologisk balance i menneskets brug af klodens ressourcer. Vi må derfor arbejde aktivt på at minimere byggeriets materialeforbrug og sikre genbrug og genanvendelse af eksisterende ressourcer til den højeste værdi i biologiske, tekniske og kulturelle kredsløb.

CINARK-manifestet indrammer en industriel byggeskik, der udgår fra cirkulære og økologiske principper. Fremtidens arkitektur skal herigennem udløse nye arkitektoniske potentialer og kvaliteter – til gavn for dens brugere og for samfundet som helhed.

Med manifestet afskriver CINARK den herskende konformitet og afsøger den radikale tektonik, der ligger i Cirkulær Arkitektur.

  • Minimum gift: Produkter med højt indhold af miljøskadelige stoffer er forbudte at anvende.
  • Minimum spild: Spild af materialer skal undgås, fx ved at arbejde i standardformater.
  • Minimum forarbejdning: Materialer skal være så lidt forarbejdede så muligt for at sikre høj brugsværdi og lavt ressourceforbrug.
  • Maximum indeklima: Byggematerialer skal i så høj grad som muligt bidrage til aktivt at regulere indeklimaet.
  • Maximum adskillelse: Alle sammensatte elementer i et byggeri skal kunne separeres indtil materialerne er i sine rene fraktioner.
  • Maximum miljøhensyn: Det er forbudt at bruge et meget miljøbelastende materiale, hvis et mindre miljøbelastende materiale kunne være brugt i stedet.
  • Modus industrialis: Konstruktionstyper og samlingsdetaljer skal kunne overføres til industriel fremstilling. Særligt tilpassede enkeltdele må bruges, hvis de optager tolerancer i konstruktionen.
  • Læsbarhed: Konstruktionens logik skal være aflæselig af både fagfolk og lægfolk.
  • Tektonisk logik: Arkitektur skal skabes fra et tektonisk udgangspunkt.