Artikel

Einer Seerup, Ark-unica

Gennemfør klimaplanen i etaper

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen

På opfordring af Copenhagen Architecture Festival følger her et par enkelte bud på Københavns fremtidige udvikling og grønne omstilling.
Målsætningen om at København skal være CO2 neutral i 2025 er næppe realistisk. Det forudsætter bl.a. at hele infrastrukturen (bl.a. transport, el- og varmeforsyning etc.) gøres CO2 neutral. Her vil der skulle udvikles ny teknologi som tvivlsomt vil kunne ske på mindre end 5 år!

Mit bud er at gennemføre klimaplanen i etaper, hvor første etape kunne være ”Middelalderbyen”, det gamle København inden for voldene i dag indrammet af Gothersgade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade.

Der udarbejdes ny kommuneplan og lokalplaner for dette område. I kommuneplanen lægges der op til en planmæssig afvikling af erhvervsvirksomheder i området. I planstrategien indgår krav om, at nybyggeri skal være i energiklasse ”0-energihuse”. Der skal stilles skærpede krav til renoveringsprojekter. Varmeforsyningen ændres til vedvarende energi (sol- og vindenergi og varmepumper o.lign.) og de nuværende centralvarmeanlæg og fjernvarmeanlæg udfases.
Der skal indføres regler om anvendelse af bæredygtige og CO2 neutrale byggemateria- ler. Der indføres fossilfri både privat og kollektiv trafik overalt i den indre by.
Der indføres regler om genbrug af byggematerialer. Nyt bæredygtigt og CO2 neutralt affaldssystem. Der plantes flere solitære træer på offentlige pladser, stier og veje.
Med venlig hilsen

Einar Seerup
Arkitekt m.a.a. og indehaver