Artikel

Et løfte til fremtidens arkitekter

Politisk skal der skabes et rum, hvor der er plads til idégenerering, eksperimentering og kreativitet, der hjælpes på vej af mindre regulering og lovgivning, der kan følge med de hastige forandringer, der præger både branche og samfund.

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Til fremtidens arkitekt

I år fejrer vi 100-året for Bauhaus-skolen, hvilket giver anledning til at reflektere over dens markante indflydelse på vores arbejde og branchen som helhed. Selvom fagets fundamentale principper er de samme, vil nye værktøjer og udfordringer tage arkitekturen til nye højder i tiden, der kommer. Som fremtidens arkitekt er du uhyre bevidst om følgevirkningerne ved klimaforandringer, urbanisering og social ulighed, og i dit arbejde adresserer du disse udfordringer. Du har ikke den samme tid til rådighed, som vi har, til at finde løsninger og afprøve nye ideer for hvert projekt.

Vi håber, at det arbejde, vi udfører i dag, kan være en hjælp, når du skal navigere i akutte behov og designe vigtige løsninger, der kan være med til at sikre klodens fremtid. For Jorden vil kræve din opmærksomhed. Teknologi vil forføre og charmere med alt, hvad der er nyt og styre branchen i retning af nye muligheder i høj fart. Men du er vant til forandring. Uvished en velkendt tilstand. Innovation er normen. Men selvom du i dit arbejde er på forkant med den nyeste teknologi og de miljømæssige udfordringer, vil arkitekturens bærende principper vedblive med at være essentielle.

Vi dirigerer et sammensat orkester

At flytte et projekt fra idé til færdiggørelse kræver involvering af adskillige specialister på tværs af byggebranchen, fra ingeniører til entreprenører, der har hver deres prioriteringer. Som arkitekter indtager vi et unikt ståsted, hvorfra vi skaber overblik over projektet og tager ejerskab over processen for at sikre, at kundens ønsker, nærmiljøets behov og den arkitektoniske integritet er i centrum. Det er vores pligt som arkitekter at bygge bro mellem kunsten og videnskaben ved at binde aktørernes specialiserede viden sammen gennem hele projektets livscyklus. Det er et betydeligt ansvar, der giver en høj grad af indflydelse og derfor kalder på en indsigtsfuld og opmærksom tilgang.

Vi kuraterer den menneskelige oplevelse

Som arkitekter er vi en del af noget, der er større end bygninger, objekter og byer. Vi tager vare på mennesker. Det, der driver os i vores arbejde, er at forbedre oplevelsen af rum og steder og skabe livskvalitet for mennesker. Når vi forholder os til denne vigtige forpligtelse, står Mies van der Rohes dictum ”less is more” helt centralt. Bygninger, der fokuserer på mennesker og udelader det overflødige, har en længere levetid. I takt med at vore liv i stigende grad er digitale, bliver idéen om arkitektur som sociale rum endnu vigtigere. At skabe miljøer, der tilskynder til selvrefleksion og indsigt, bliver derfor vigtigt i forhold til at bidrage positivt til et demokratisk samfund.

Vi må udfordre æstetikken som parameter

Arkitektur som kunstart bliver ofte vurderet ud fra et æstetisk parameter. Ved første øjekast kan man beundre en bygning på baggrund af dens form, materialer og komposition. Men det er vigtigt at bruge andet og mere end øjnene og hjernen til at vurdere, hvad der er smukt. Det smukke opnås, når naturens love er afstemt. Vi opfatter ikke kun med vores fysiske sanser, men også med sjælen og hjertet. Når vi eksempelvis designer en bygning, begrænses vores opfattelse af skønhed ikke af, hvordan bygningen opfattes fra den anden side af gaden, eller når man kigger op gennem atriet.

Det er den holistiske oplevelse af bygningen, der udgør tiltrækningen: graden af fornemmelse for brugeren, hvordan bygningen indgår i det omkringliggende miljø, dens grænseflader, dens åbninger. Ved at udelade det unødvendige, som Bauhaus foreskrev, og samtidig inkorporere poesi og overraskelse frembringes en universel opfattelse af skønhed, der går ud over æstetik.

Vi har et stort ansvar for at sætte nye ideer i verden

Evolutionens bevægelse tvinger os til at tænke innovativt og forbedre det, der er os givet. Uanset personlig tilgang eller smag, så lærer Bauhaus-bevægelsen os noget, som enhver arkitekt må skønne på, nemlig idéen om vedvarende at sætte nye ideer i verden. Vi skal til stadighed have et åbent sind, være kreative, indsigtsfulde og nysgerrige. Det er i disse legende øjeblikke af kreativitet og eftertanke, at nogle af de bedste idéer får liv. Men vi kan ikke gøre det alene. Politisk skal der skabes et rum, hvor der er plads til idégenerering, eksperimentering og kreativitet, der hjælpes på vej af mindre regulering og lovgivning, der kan følge med de hastige forandringer, der præger både branche og samfund.

Vores løfte til dig, kære kollega, er, at vi vil designe stærke koncepter, der formår at skabe bedre livskvalitet for mennesker, at gøre verden smukkere og beskytte kloden, så du vil kunne gøre mere og gøre det bedre.

Med venlig hilsen

Schmidt Hammer Lassen Architects