Artikel

”Hvad mener arkitekten?”

Arkitektur handler om at sætte sig ind i det samfund og den verden, vi lever i. Så hvad holder os tilbage? Hvor bliver vi af?

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

”Hvad mener arkitekten?” Det er et spørgsmål, jeg ofte får, når jeg står overfor en bygning, et rum eller ser på en visionsplan. Anerkendelsen for min faglige integritet er dejligt og vellidt. 5 års hård og krævende uddannelse har ikke været nyttesløs. For mange, der befinder sig udenfor vores stand, er jeg jo netop arkitekten, der kan komme med en fagligt funderet vurdering. Men er det alt, en arkitekt skal kunne? Hvad med det, der ligger udenfor klassiske fagområder?

Jeg mener, at vi, som arkitekter, skal blive bedre til at blande os i den offentlige og brede debat. Igennem arkitektur formgiver vi ikke blot genstande, byer og landskaber, men også hele samfund og sammenhænge. Derfor skal vi også turde at komme ud af den æstetiske boble og turde tage stilling til meget mere end materialer, facader og stiforløb. Vi skal tage stilling til, hvilket samfund vi vil have.

Den spanske arkitekt Belinda Tato har engang sagt, at arkitektur er handling, og at vi som arkitekter skaber sociale forandringer. Hun mener, vi skal gå mere ind sager, der har økonomisk, kulturel og social karakter. Jeg er enig! Arkitektur handler om at sætte sig ind i det samfund og den verden, vi lever i.

Så hvad holder os tilbage? Hvor bliver vi af? Frygter vi at blive udskammet som arrogante smagsdommere eller elitære fantaster? Jeg ved det ikke, og for mig er det også underordnet, for vi bør turde skabe drømme om fremtiden. Vi skal ikke være bange for at tage de hårde – og til tider upopulære – valg, kampe og diskussioner. Vi skal turde sige, at vi ved bedre.

I Danmark uddanner vi verdens bedste arkitekter. Vi adskiller os ved vores perspektiv på arkitektarbejdet og vores måde at tænke på. Det kommer både det danske samfund og verden til gode. Vi er uddannede til at være i stand til at forstå arkitekturens kompleksitet. Den kompetence skal vi handle på. Om end det lyder storladent, mener jeg, at vi skal sætte kursen for fremtidens samfund.

Derfor skal vi arkitekter til at blande os i den politiske samtale. For at skabe det bedste samfund skal man kunne se, forstå og reagere. Og det kan arkitekter.

Arkitekter kan gøre en forskel for samfundet!