Artikel

Manifest for fremtiden

Arkitektens rolle er skiftet markant de sidste par år. Det samme er arkitektens værktøjskasse. Ansvaret er større – det samme er mulighederne for at skabe rammerne om fremtidens liv

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

I år 2050 vil 70% af jordens befolkning leve i byer. Der skal globalt bygges en by til 1,5 million mennesker i ugen frem til 2050 for at holde trit med urbaniseringen. Hvordan vil vi leve sammen i de tætte byer? Vil vi alle have adgang til frisk luft og grønne områder? Vil skellet mellem rig og fattig vokse og hvordan vil det massive byggeri påvirke en klode og klima der allerede er udfordret?

Arkitektens rolle er skiftet markant de sidste par år. Det samme er arkitektens værktøjskasse. Ansvaret er større – det samme er mulighederne for at skabe rammerne om fremtidens liv. Vi skal gribe muligheden, turde tage ansvaret og samarbejde på tværs af hinanden for at skabe fremtiden. Her er mit bud på et manifest for fremtiden.
Fremtidens arkitektur handler om relationer. Vi skal gentænke vores forhold til hinanden, naturen og livet i byerne. Vi skal styrke og skabe fælleskaber. Sikre at alle har lige adgang til byen og kvalitetsnatur og sætte rammerne for den dialog, læring og iver der sætter byens puls og skaber levende og aktive byer og samfund. Fællesskab, lighed og samhørighed er forudsætningen for fremtidens gode byliv.

Ideer til fællesskabsskabende designparametre:

 • Forlæng sommeren med godt mikroklima
 • Skabe trygge uderum hvor man kan mødes
 • Åbenhed i bygningerne frem for åbningstider
 • Designe smukt og inspirerende
 • Skabe bygninger der kan håndtere mange forskellige anvendelser
 • Bruge materialer der kan klare dobbelt slid
 • Bruge arkitektur til at skabe nye destinationer

Vi har kun en klode og et liv. Vores fælles ressourcer skal bruges med om- tanke. Vi skal forstå naturen for at bygge bedre, smartere og genbruge. Vi skal stille krav til os selv og kræve de bæredygtige løsninger. Ikke kun på grund af klimaet, men fordi vi skal lave rum og bygninger der er sunde og gode for mennesker i mange generationer.

Ideer til ressourceomtanke og sunde bygninger:

 • Brug så få materialer som muligt – og brug mindre af dem
 • Design dig ud af et højt energiforbrug helt fra starten
 • Brug naturlige materiale og genbrug, når du kan
 • Søg altid efter sociale og sundhedsmæssige fordele ved alle designvalg du træffer
 • Det er en menneskeret at kunne åbne vinduer og døre uden en manual
 • Design trapper, passager og ruter i høj kvalitet til nudging af sund adfærd
 • Design smukt og holdbart så øges værdien over tid

Vi er alle en del af sammen kredsløb. Vi kan gøre lidt selv. Sammen kan vi alt. Arkitekter skal søge viden, samarbejder og partnerskaber for at skabe fremtidens løsninger. Vi skal lytte, opsøge viden og arbejde sammen på tværs af fag- områder, grænser og kulturer for at skabe momentum og tage ansvar for banebrydende design og løsninger.

Ideer til at de gode og givende samarbejder:

 • Brug academia i din research
 • Foreninger kommer før rum – etabler altid fællesskaber inden du designer
 • Bruger og borgerprocesser er designdrivende
 • Brug dine politikere til at tale indhold – ikke form
 • Fæld aldrig en ildsjæl i løb – gør den til meddesigner
 • Skab forudsætninger for et godt samarbejdsklima: Vær en spillende træner, men lad bolden gøre arbejde