Artikel

Nils Holscher

Hvordan kan det være, vi i den grad stadig accepterer den brutalitet, som trafikken i dag fører med sig?

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen

Tak for muligheden for at komme med forslag til hvordan vi kan gøre vores allesammen by bedre at bo i. Det er en mulighed der giver stof til eftertanke.
Jeg har gennem 35 år boet 3 forskellige dele af København med min familie: Nørrebro, Indre By og Østerbro. Alle steder har to markante ting præget vores hverdag: trafikken og manglende grønne opholdsområder.


Hvordan kan det være, vi i den grad stadig accepterer den brutalitet som trafikken i dag fører med sig. Alle er vidende om den påviselige helbredsmæssige påvirkning, som det har på menneskers liv. Det fører til stress, hjertetilfælde og adskille kræftformer, samt de direkte årsager - kvæstede og døde. Derudover er der alle de ikke målbare effekter, som påvirker vores livskvalitet.


Er der et greb, der kan skubbe tingene i den rigtige retning, men stadig få byen til trafikalt at hænge sammen,- en beslutning der med stor effekt kan få tingene til at ændre sig med det samme.


Hvad hvis vi i morgen overalt i København satte hastigheden ned til 40 km generelt og 30 km i de grønne miljøzoner. Gjorde Indre By bilfri samt fik indført et intelligent betalingssystem, så dem der benytter vejene betaler for deres brug og dem der forurener mest betaler mest.


Vi vil dermed få et middel, der vil give borgerne mulighed for at erobre byen tilbage. Farten vil gå ned, kørsel og parkering vil blive dyrere. Cykel, metro, bus og tog vil være de gode muligheder for den effektive færdsel i byen.


Vi vil få mulighed for at lade store asfalterede arealer overgå til fantastiske byrum med plads til fodgængere, cyklister og ophold.
Vi vil lade parkeringsområder overgå til grønne pladser og opholdsrum. Vi vil se uendelige længder af parkering langs veje overgå til zoner med frodige, årstids bestemte vækster. Steder hvor man blandt høje græsser og stauder kan tage ophold og lade børnene lege frit.


Vi vil se områder, der vil overgå til bynære LAR-zoner, der kvalitativt håndterer vores regnvand.


Vi vil give plads til at lade store træer udvikle sig, så alle fra deres lejlighed har udsigt til et træ, et stykke natur,- hvilken værdi, hvilket bidrag til det at bo i byen. Vi vil skabe grobund for større biodiversitet, så insekter, fugle og vækster bidrager til oplevelser i vores dagligdag.


Ingen tvivl om at fremtiden vil løse en del af disse problematikker. Efterhånden vil der komme en erkendelse af, at vores måde trafikalt at belaste byen på, ikke indfrier borgernes forventninger.


Om 15 - 20 år ser vi forhåbentlig ind i en fremtid, hvor transportmidler er noget man hidkalder og ikke ejer. De fælles transportmidler står om natten parkeret under jorden i allerede eksisterende p-kældere, så byens gader og veje holdes fri for biler, der ikke er i bevægelse.


Fremtidens biler styres af hvor behovet er og tilpasser deres hastighed til den bysituation de bevæger sig igennem, lydløst og næsten støjfrit.
Dette er fremtiden og det skal nok lykkedes, men vi har brug for tiltag nu.

Med venlig Hilsen

Nils Holscher
Partner arkitekt
Holscher Nordberg architecture and planning.