Artikel

Særliggørelsen af det almindelige - en ode til bæredygtigheden

Løgstrup mente at vi, hver gang vi møder et andet menneske, har en lille del af dets liv i vores hænder - at alle møder indeholder muligheden for at gøre noget godt for en anden

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Vi lever i en helt særlig tid!
Klodens udfordringer er større end nogensinde, men i det udfordrede, ustabile og uforudsigelige, er der en uendelighed af muligheder for at gøre verden bedre, hvis vi handler klogt og bygger smart. 
Det er en fantastisk opgave vi står overfor, og den kræver, at vi tænker nyt for at finde de veje, der skal til for at løse tidens udfordringer !
Med et nyt tankesæt skal vi ikke blot svare på de udfordringer som klimaforandringerne skaber, men vi skal fokusere på den sociale bære- dygtighed, styrke livskvaliteten og højne glæden !
Vores tids udfordringer er ikke knaphed – tværtimod! Vores velstand har skabt et forbrugsniveau der er langt højere end den ressourcemængde vores klode skaber og stiller til rådighed.
Derfor er vi nødt til at lægge om, dels fordi vi belaster kloden og klimaet og dels fordi klodens ressourcer tilhører hele jordens befolkning og mange har brug for at få et bedre liv.

Vi skal bevæge verden ind i en ny tid præget af ansvar og drømme og der er heldigvis mange som er klar til at bringe verden videre og gøre nye tider bedre.

Mies Van der Rohe drømte om at ingeniørkunsten og arkitekturen smeltede sammen i en fortælling om en arkitektur, som ville være et ægte udtryk for dens samtid.
Skal vi i dag skabe en samtidsarkitektur, som svarer på tidens udfordringer bliver billedet mere komplekst, for det kræver mange forskellige slags tanker og kompetencer at løse de udfordringer vi står overfor. Derfor skal vi i dag gå mange flere sammen og sætte et hold som favner bredt, så vi i fællesskab kan tænke bredt og tænke nyt.

Således finder vi modus for vores tids samtidsarkitektur.

Hos JJW Arkitekter arbejder vi med arkitekturen, som former vores byer, vores liv, vores tankegang. Det er et socialt og menneskeligt ansvar, som kræver empati, indlevelse, omhu og dedikation. Vi tager gerne det ansvar på os og arbejder med det under titlen ”SÆRLIGGØRELSEN AF DET ALMINDELIGE”

Vi bidrager til det gode liv og et bedre samfund ved at særliggøre de rammer vi skal arbejde i, gå i skole i, forske i, gå i børnehave i, blive gamle i, gå i teatret i, eller bare bo i - vi skaber rum til fællesskab. Løgstrup mente at vi, hver gang vi møder et andet menneske, har en lille del af dets liv i vores hænder - at alle møder indeholder muligheden for at gøre noget godt for en anden.

Vi skal mødes og konfronteres med hinanden for at kunne mærke og løfte det fælles ansvar for at tage fat på vores fælles udfordringer.
På den måde kan vi gøre verden til et bedre sted.
JJW er optaget af, at vi i fællesskabet ikke skal kunne undgå hinanden. Vi tegner projekter hvor der både er plads til individet og til fællesskabet – plads til at trække sig, til det lille møde og til de store samlinger.

Vi lægger stor vægt på processen i alle vores projekter. Det er vigtigt at få alle relevante bidrag med - succesen ligger i at samle mange små bidder af viden sammen til et samlet helhedsbillede.
Vi lytter og omsætter viden arkitektonisk som iscenesatte rammer for vores plejecentre, transformeringer, renoveringer, almene boliger, er- hvervshuse, børnehaver, universiteter, skoler, sundhedshuse, helheds- planer og ungdomsboliger.
Vores mål er, at skabe robuste, ansvarlige, rumlige og sociale svar på tidens store udfordringer.

Vi er startet med os selv - med at opstille et dogmesæt der bevidstgør og udfordrer os til at stille de nødvendige spørgsmål. 
Vi bygger udfra vores dogmer så vores bygninger og rum bærer den konsekvens vi søger og ønsker - reel bæredygtighed og bedre liv.

1. Vi tager samfundsansvar, vores projekter skal inkludere sine omgivelser og give tilbage til verden omkring sig. 

2. Vi bygger for fællesskabet og skaber rammer for fællesskaber med plads til den enkelte. 

3. Vi arbejder med blivende værdier, skaber økonomisk bæredygtighed med livskvalitet frem for kortsigtet økonomisk velstand 

4. Vi bygger med vedvarende ressourcer så vi kan give mulighederne for gode liv videre til kommende generationer. Genbrug af rammer og materialer er i fokus, da det nedbringer brugen af ressourcer og skaber udviklingsmuligheder, trivsel og høj livskvalitet 


FN's 17 verdensmål beskriver udfordringerne, opsætter målene så vi kan undgå at opvarme jorden med mere end 1,5 grad.
 Det betyder at vi kan opretholde vores liv på kloden selvom meget stadig forandres.

Mål nummer 17 beskriver, at vi må handle i fællesskab - for det er summen af vores handlinger, der giver det nødvendige resultat.

Vi skal stå sammen og løse udfordringerne i fællesskab.
Vi skal bruge hinandens ressourcer og kompetencer til at forme muligheder og håb.
Vi skal rykke ved begreberne og skabe langvarig livskvalitet præget af ansvar.
Vi vil særliggøre det almindelige i en tid præget af muligheder.